Hva er dimensjonene til et basketballbord?

Hva er dimensjonene til et basketballbord?
Hva er dimensjonene til en basketballpult?

Spillet basketball har kommet langt siden en ferskenkurv ble montert på en vegg- eller wire-mesh bord for å gi objektet til spillet, synker en ball gjennom kurven. Etter å ha utviklet seg fra wire til tre til plate glass, ble den gjennomsiktige bakplaten som var i bruk i dag, først godkjent i 1909. Etter hvert som basketball vokste til en stor tilskuersport, økte spillereglene fra 13 til over 100, med flere av disse reglene som styrer dimensjonene og andre spesifikasjoner for bakplaten.

Dagens Video

NBA og NCAA Backboard Dimensjoner

Kravene til bakbordsdimensjonen som ble fastsatt av National Basketball Association har bare en liten forskjell fra forskriften til National Collegiate Athletic Association. I henhold til begge organisasjonene må basketballbordet være et flatt, gjennomsiktig bord som er 6 fot bredt. NBA tillater bare en høyde, 3 1/2 fot. Selv om NCAA-forskriften favoriserer en 3 1/2-fots høyde, er 4 fot tillatt. Videregående idrett er ikke så tett regulert, så selv om NCAA-reglene generelt observeres, er dimensjonsvariasjoner tillatt dersom de er godkjent av det lokale styrende organ.