Hva er effekten av lav vitamin D hos menn?

Hva er effekten av lav vitamin D hos menn?
Hva er effekten av lavt vitamin D hos menn?

Vitamin D, et fettløselige vitamin, hjelper kroppen til å absorbere og metabolisere kalsium og fosfor. Det er også involvert i nevromuskulær funksjon. Sollys syntetiserer vitamin D i huden og oppnås gjennom diett. Bevis indikerer at et lavt D-vitamininnhold hos menn har negative virkninger på helhetens helse.

Dagens video

Øker kreftrisikoen

Lavt vitamin D kan øke forekomsten av kreft hos menn, ifølge lederforfatter Dr. Edward Giovannucci og kolleger fra Harvard School of Public Health. De undersøkte sammenhengen mellom vitamin D-status og kreftinnfall for menn i Health Professional Follow-Up Study-kohorten. Rapporten, publisert i april 2006-utgaven av "Journal of the National Cancer Institute", viste at menn med utilstrekkelig vitamin D hadde økt risiko for å utvikle kreft, spesielt fordøyelsessystemet, sammenlignet med dem med tilstrekkelig vitamin D. >

Øker hjerteinfarkrisen

Utilstrekkelig vitamin D øker risikoen for hjerteinfarkt hos menn. Giovannucci og forskere fra Harvard School of Public Health fant at menn mangelfull i D-vitamin opplevde en høyere risiko for hjerteinfarkt, også kjent som et hjerteinfarkt, sammenlignet med de med tilstrekkelig vitamin D-nivå, juni 2008-utgaven av tidsskriftet "Archives of Intern medisin. "

Lowers testosteronnivåer

Lederforfatter Elisabeth Wehr og andre forskere fra medisinsk universitet Graz i Østerrike studerte forholdet mellom vitamin D-status og testosteronnivå i menn som er referert for koronar angiografi. Studien, rapportert i august 2010-utgaven av "Clinical Endocrinology," viste at menn med utilstrekkelig vitamin D-nivåer hadde lavere nivåer av hormonet testosteron sammenlignet med de med tilstrekkelige nivåer. Testosteron er avgjørende for å opprettholde muskler også som økende libido.